Herroepingsrecht

Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over de dienstverlening of over een besteld product bij Scooteraccessoires.nl, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
U kunt per e-mail of reguliere post uw klacht kenbaar maken binnen 14 dagen nadat de klacht is ontstaan.

Dit kan per mail naar: [email protected]
En per post naar: Scooteraccessoires.nl, Vaartweg 11A, 4905 BK Oosterhout

Onze medewerkers van de afdeling klantenservice zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

 

Wilt u een product retourneren, maak dan gebruik van onderstaand formulier en voeg deze bij uw retourzending:

Modelformulier voor herroeping

 (dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 Aan:

Scooteraccessoires.nl

Vaartweg 11A

4905 BK Oosterhout

[email protected]

 

  • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

  • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

  • [Naam consumenten(en)]

 

  • [Adres consument(en)]

 

  • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.