Klachtenprocedure

Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over de dienstverlening of over een besteld product bij scooteraccessoires.nl, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
U kunt per per e-mail of reguliere post uw klacht d.m.v. het invullen van het onderstaand modelformulier kenbaar maken.
Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

 

Modelformulier voor herroeping

(de volgende tekst alleen invullen, kopiëren en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan

www.scooteraccessoires.nl
Vaartweg 11A
4905 BK Oosterhout
[email protected]
T: 0162-694238

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

______________________________________________________________________________

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    — Bestelnummer :

 

______________________________________________________________________________

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

______________________________________________________________________________

— Adres consument(en) :— Naam/Namen consument(en)

 

______________________________________________________________________________

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

______________________________________________________________________________

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

______________________________________________________________________________

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

______________________________________________________________________________

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.